SOIL SCOUT augsnes mitruma sensori

Augsnes mitruma temperatūras sensori Soil Scout ļauj panākt ar augsni saistīto ūdens un enerģijas optimizāciju ļoti vieglā bezprecedenta veidā, nodrošinot pārbaudītu nākotnes zem zemes uzraudzības sistēmu.

Soil Scout nodrošina vienīgo bezvadu sensoru, kas piedāvā noteikt augsnes mitrumu, temperatūru un informāciju par augsnes sāļumu reāllaikā līdz pat 2m dziļumā augsnē. Sensoru darbības periods ir līdz pat 20 gadiem, iekārtai nav nepieciešamas apkopes – šis ir bezapkopju sensors.

Soil Scout augsnes mitruma, temperatūras sensori rada izpratni par to, kas notiek zem augsnes virskārtas. Šīs informācijas nepieciešamība ir kritiska daudzām nozarēm. Soil Scout paceļ augsnes monitoringu nākamajā līmeni, sniedzot detalizētu ieskatu lauka variācijās. Sensori ļauj mūsu klientiem paplašināt precīzās lauksaimniecības pieeju visiem zemes izmantošanas izaicinājumiem. Piemēram, viedajai lauksaimniecībai, apūdeņošanas kontrolei vai kūdras kvalitātes optimizācijai.

Iepriekš izstrādātie vides apstākļu mērīšanas risinājumi ir balstīti uz vadiem un kabeļiem vai uz viena novērošanas punkta. Tas ir nepraktiski, neefektīvi, darbietilpīgi vai nespēj novērtēt telpisko mainīgumu. Soil Scout sniedz kritisku ieskatu par datiem dziļi zem virskārtas bezvadu režīmā, ļaujot 24/365 ieskatīties un profilēt zem zemes. Tas ļauj mūsu klientiem labāk darboties, izprast un plānot to nepieciešamās darbības dziļāk un samazināt ūdens un enerģijas patēriņu līdz pat 50%.
Soil Scouts sākotnēji tika izstrādāts precīzai lauksaimniecībai. Mūsu Soil Scout produktam HYDRA100 ir integrēti mitruma, temperatūras un sāļuma sensori.
Papildus lauksaimniecībai vairākas rūpniecības nozares bauda priekšrocības, ko var sniegt HYDRA100 skauts.

Lai kādas arī jūsu pazemes datu iegūšanas un analīzes vajadzības ir: lauksaimniecība, komposta kaudžu monitorēšana, golfa laukuma laistīšanas vadība, betona struktūras mitruma noteikšana vai uzbērumu uzraudzība – dariet to tiešsaistē, izmantojot Soil Scout!